مرور

هیچ کدام‌مان نیامده ایم که بمانیم؛ همه در گذریم . . .

مرور

هیچ کدام‌مان نیامده ایم که بمانیم؛ همه در گذریم . . .

۲ مطلب با موضوع «شبه تأملات :: کلی گویی» ثبت شده است


آدمی زاد یا کلا نباید بر خلاف مسیر - به معنای اعم یا اخص-  حرکت کند یا اگر حرکت کرد و رفت، اواسط مسیر که رسید- با فرض اینکه کلیت مسیر همچنان بر همان روال پا برجا باشد - نباید از تایید نشدن، دیده نشدن، موفق پنداشته نشدن خسته بشود و جا بزند و وا بدهد. و به نظرم حتی لازم نیست خود غیر قابل توجیه به زعم دیگرانش را برای کسی توضیح بدهد و یا دلیل قانع کننده بیاورد. چون دیر یا زود به دروغ گویی می افتد. در حالی که او تنها می خواسته مطابق معیارهای دیگران - که معیار خودش نبوده - توجیه بیاورد. خب معلوم است دیگر! وقتی معیارت معیار دیگری نیست توجیهت هم نمی تواند و نباید مورد قبول او باشد. مگر اینکه به دروغ گویی بیفتی. 

من که می‌نویسم
۱۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۴۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر


بدترین اتفاقی که ممکن است حین یک تصمیم گیری مهم یا انتخاب سرنوشت ساز برای یک نفر  بیفتد، این است که انسان نسبت خود را با واقعیت آن امر/کار/ تصمیم از دست بدهد. و اصلا مهم ترین نقش/وظیفه من در مواجهه با هر تصمیم/کار / واقعه در زندگی، تعیین نسبت خود با آن است. 

من که می‌نویسم
۲۱ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۰۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر