مرور

هیچ کدام‌مان نیامده ایم که بمانیم؛ همه در گذریم . . .

مرور

هیچ کدام‌مان نیامده ایم که بمانیم؛ همه در گذریم . . .

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است


هربار که مامان به طعنه و برای اینکه تشویقم کنه به حضور در جمع میگه "عین آمن صالح خودتو از همه میکشی کنار" ته دلم ذوق می‌کنم..آمن صالح را هیچ وقت در زنده بودنش ندیدم ولی برای تحسینش نیاز به دیدن نداشتم.. او برای من نه آن مرد ترسناک ریش بلندی بود که کنجکاوی دیدنش مرا هم مثل همسالانم به پشت بام خانه‌ها و حسینیه بکشاند و نه هیچ وقت داستان‌های عجیب و غریبی که از او می‌شنیدم را باور کردم.. او برای من و ذهن کنجکاوم نماد ابهام بود. ابهامی که در جان تمام ما رسوب کرده و گاهی حتا باورش نداریم! از همین بی باوری است که افسانه می‌بافیم و دروغ می‌گوییم. گویی ذهن ما خوش‌تر دارد فریب بخورد تا امر مبهم را بپذیرد.. فلسفه نبافم بیش ازین.. آمن صالح را همیشه از دو جهت تحسین می‌کردم بی آنکه این تحسین در زمان زنده بودنش بر ترسی که ساخته شنیده‌هایم راجع به او بود غلبه کند برای دیدنش.. هرگز نفهمیدم دلیل انزوایش چه بود و چقدر از نقل‌های دیگران راست و چه اندازه آمیخته با تصورات ذهنشان بود ولی از نوجوانی او را تحسین کردم برای شکستن پیوندهای در هم تنیده و پیچ در پیچ تارعنکبوتی خان و رعیتی که در جامعه‌ی خودش ( که من هم چندان بیرون از آن نبوده و نیستم) و بی اعتبار ساختن همه آن طبقات و قراردادهایی که مالها و جانها در گرو آن معامله می‌شد (و می‌شود)  و این تحسین زمانی که فهمیدم او تنها پسر خان کدخدای زمان خودش هم بوده چندین برابر شد.. دلیلش هرچه بوده و نبوده به اندازه این ساختار شکنی اهمیت ندارد برای من او بزرگ‌مرد روستای ما بود حتا اگر سالها با کسی دمخور نبود و کسی حرفهایش را نشنید.. دلیل دیگرم نقلی‌است که سالهای آخر عمرش یادم نمی‌آید از چه کسی شنیدم. گویا خیرخواهی! به او گفته بود ازین کنج عزلت بیرون بیا تو پسر فلانی هستی و اصل و نسبش را یاداوری کرده بود و گفته بود حیف نیست اینجا با حیوانات دمخور شده ای و قوم و خویشها (آدمها) را رها کرده ای؟ و شنیده بود "این حیوونا که آزارشون از آدمها کمتره " این جهان بینی (حتا اگر بخشی از آن قصه باشد) تا ابد برایم محترم و قابل ستایش خواهد بود..عکس را کنار نیمه ویرانه‌های خانه آمن صالح گرفتم. به یادگار ..از مردی که غریب زیست و بزرگ!

من که می‌نویسم
۲۰ تیر ۹۷ ، ۱۵:۱۲ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر