مرور

هیچ کدام‌مان نیامده ایم که بمانیم؛ همه در گذریم . . .

مرور

هیچ کدام‌مان نیامده ایم که بمانیم؛ همه در گذریم . . .

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است


آدمی زاد یا کلا نباید بر خلاف مسیر - به معنای اعم یا اخص-  حرکت کند یا اگر حرکت کرد و رفت، اواسط مسیر که رسید- با فرض اینکه کلیت مسیر همچنان بر همان روال پا برجا باشد - نباید از تایید نشدن، دیده نشدن، موفق پنداشته نشدن خسته بشود و جا بزند و وا بدهد. و به نظرم حتی لازم نیست خود غیر قابل توجیه به زعم دیگرانش را برای کسی توضیح بدهد و یا دلیل قانع کننده بیاورد. چون دیر یا زود به دروغ گویی می افتد. در حالی که او تنها می خواسته مطابق معیارهای دیگران - که معیار خودش نبوده - توجیه بیاورد. خب معلوم است دیگر! وقتی معیارت معیار دیگری نیست توجیهت هم نمی تواند و نباید مورد قبول او باشد. مگر اینکه به دروغ گویی بیفتی. 

من که می‌نویسم
۱۲ ارديبهشت ۹۵ ، ۱۸:۴۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر