مرور

هیچ کدام‌مان نیامده ایم که بمانیم؛ همه در گذریم . . .

مرور

هیچ کدام‌مان نیامده ایم که بمانیم؛ همه در گذریم . . .

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است


بدترین اتفاقی که ممکن است حین یک تصمیم گیری مهم یا انتخاب سرنوشت ساز برای یک نفر  بیفتد، این است که انسان نسبت خود را با واقعیت آن امر/کار/ تصمیم از دست بدهد. و اصلا مهم ترین نقش/وظیفه من در مواجهه با هر تصمیم/کار / واقعه در زندگی، تعیین نسبت خود با آن است. 

من که می‌نویسم
۲۱ بهمن ۹۴ ، ۱۲:۰۵ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر