مرور

هیچ کدام‌مان نیامده ایم که بمانیم؛ همه در گذریم . . .

مرور

هیچ کدام‌مان نیامده ایم که بمانیم؛ همه در گذریم . . .

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است


کنون که در چمن آمد گل از عدم به وجود
بنفشه در قدم او نهاد سر به سجود
بنوش جام صبوحی به ناله دف و چنگ ببوس غبغب ساقی به نغمه نی و عود

به دور گل منشین بی شراب و شاهد و چنگ

که همچو روز بقا هفته‌ای بود معدود

شد از خروج ریاحین چو آسمان روشن
زمین به اختر میمون و طالع مسعود

ز دست شاهد نازک عذار عیسی دم
شراب نوش و رها کن حدیث عاد و ثمود

جهان چو خلد برین شد به دور سوسن و گل
ولی چه سود که در وی نه ممکن است خلود

چو گل سوار شود بر هوا سلیمان وار
سحر که مرغ درآید به نغمه داوود

به باغ تازه کن آیین دین زردشتی
کنون که لاله برافروخت آتش نمرود

بخواه جام صبوحی به یاد آصف عهد
وزیر ملک سلیمان عماد دین محمود

بود که مجلس حافظ به یمن تربیتش

هر آن چه می‌طلبد جمله باشدش موجود
من که می‌نویسم
۲۹ اسفند ۹۲ ، ۲۳:۳۷ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰ نظر

یک کارهایی هست که انجام شان می دهی ولی انگار انجام شان نداده ای! 

مثل نمازهای خوانده ی نخوانده 

مثل قرآن های خوانده اما نخوانده

دعاها

زیارت عاشوراها

کتاب ها

درس ها


نمی دانم دلیل این توخالی و بی اثر بودنشان چیست؟

نمی دانم چرا این روزها همه چیز شیشه ای شده

نمی دانم رنگ ها کجا رفته اند! 

نمی دانم چرا حواسم جمع نیست

نمی دانم تمرکزم کجاست 

نمی دانم توجهم به اهم و مهم هایم را کجا گم کرده ام 


و این نمی دانم های کلافه کننده دارند خلقم را تنگ میکنند

دارند از همه چیز فراریم می دهند 

دارند کاری می کنند که هرچه بیشتر و بیشتر خودم نباشم

این را خوب می دانم که در یک آستانه ایستاده ام 

آستانه ی بزرگی که همه چیزش را خواست و تلاش من رقم می زند!

ولی نمی دانم یک اتفاقی که باید بیفتد در من چرا نمی افتد!یادم می‌آید همین چند وقت پیش، نه خیلی دور ، همین یکی دو ماه پیش داشتم آرام می‌شدم.داشتم قرارم را پیدا می‌کردم.قلم دست گرفته بودم و داشتم رنگ زدن یاد می‌گرفتم. نمی‌دانم قرارم کی و کجا بی قرار شد و در کدام شلوغی گم کردم دوباره خودم را . . . 


پ ن : آی همین یکی دو نفری که گاه گاهی این جا را نگاه می‌کنید؛

 من به آثار دعا خیلی اعتقاد دارم

دریغ نکنید

دعا رنگی شدن کنید برای زندگی‌م . . . 


* مثل این کتاب های رنگ آمیزی کودکان شده‌م به گمانم! همین ها که با خط کلفت مشکی یک شکل هایی دارند ولی رنگ ندارند!چیزی که رنگ ندارد هنوز قشنگ نیست.مثلا گل شکل گل را دارد ولی قشنگی گل به رنگش است . . . 
من که می‌نویسم
۱۳ اسفند ۹۲ ، ۱۲:۵۰ موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱ نظر